Đầu RJ 45 (AMP) CommScope (bịch)

650,000

– Đầu mạng (Chính hiệu AMP)- Số lượng 100 cái

Còn hàng