Hiển thị 1–12 của 27 kết quả

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 Cabled – 4 X 3.5 INCH

44,000,000

Còn hàng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 Cabled – 4 X 3.5 INCH

48,000,000

Còn hàng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 HotPlug – 4 X 3.5 INCH

65,000,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 HotPlug – 4 X 3.5 INCH

61,000,000

Còn hàng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 HotPlug – 4 X 3.5 INCH

64,500,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R250 HotPlug – 4 X 3.5 INCH

68,000,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R350 – 4 X 3.5 INCH

59,000,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R350 – 4 X 3.5 INCH

89,000,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R350 – 8 X 2.5 INCH

48,700,000

Còn hàng

Quà tặng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R450 – 4 X 3.5 INCH

83,000,000

Còn hàng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R450 – 4 X 3.5 INCH

162,000,000

Còn hàng

Buy Now

SERVER - HỆ THỐNG TRUNG TÂM

Dell PowerEdge R550 – 8 X 2.5 INCH

95,000,000

Còn hàng

Buy Now