SWITCH POE HIKVISION DS-3D2208P 8 CỔNG 100M ETHERNET Layer 2

  • 8 cổng 100M Ethernet thường
  • 2 cổng 1000M Ethernet thường
  • 2 cổng combo 1000M quang/thường (không bao gồm module quang)
  • 1 cổng console
  • Hỗ trợ đầy đủ tính năng quản lý mạng