Thanh đấu nối patch panel 24 cổng Cat6, 1U, có thanh quản lý cáp P/N: 760237040