Thiết Bị Tường Lửa Firewall Fortinet FortiGate 60E With 10 X 1GE RJ45 Ports FG-60E

10,450,000

  • 10 cổng RJ45 (2 cổng WAN, 1 cổng DMZ, 7 cổng Switch)
  • Quản lí tối đa 30/10 FortiAPs (Total / Tunnel) cho 1 thiết bị FortiGate FG-60E
  • Thông lượng tường lửa (Firewall Throughput) 3 Gbps
  • Thông lượng ngăn chặn xâm nhập (IPS Throughput) 400 Mbps
  • NGFW Throughput (Khả năng kiểm tra sâu hơn Firewall, IPS, application controll) 250 Mbps
  • Threat Protection (Khả năng bảo vệ mối đe dọa) Throughput 200 Mbps.
  • Hỗ trợ SSL VPN, IPsecVPN.

Còn hàng